view style:

View: 12 24 ALL

 • Máy cắt (Kim loại) công nghệ hồ quang Plasma CUT-100 J84

  22,150,000

  Mã sản phẩm: Plasma CUT-100 J84 Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy cắt hàn Plasma Hồng Ký HK 416

  10,400,000

  Mã sản phẩm: Hồng Ký HK 416 Nhà sản xuất: Hồng Ký Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt plasma 3 pha Jasic CUT 60J (380V)

  9,800,000

  Mã sản phẩm: Jasic CUT 60J (380V) Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 18

 • Máy cắt plasma Hồng Ký HK 100

  25,200,000

  Mã sản phẩm: Hồng Ký HK 100 Nhà sản xuất: Hồng Ký Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70-220V (cắt 17mm)

  15,600,000

  Mã sản phẩm: Hồng Ký HK 70-220V (cắt 17mm) Nhà sản xuất: Hồng Ký Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt Plasma Hồng ký HK40

  7,900,000

  Mã sản phẩm: Hồng ký HK40 Nhà sản xuất: Hồng Ký Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt Plasma Hồng ký HK70A

  16,400,000

  Mã sản phẩm: Hồng ký HK70A Nhà sản xuất: Hồng Ký Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt Plasma Jasic CUT 100 (J78)

  32,000,000

  Mã sản phẩm: Jasic CUT 100 (J78) Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 18

 • Máy cắt plasma Jasic Cut 100 (L201)

  18,030,000

  Mã sản phẩm: Jasic Cut 100 (L201) Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 12

 • Máy cắt Plasma Jasic CUT 160 (J47)

  36,000,000

  Mã sản phẩm: Máy cắt Plasma Jasic CUT 160 (J47) Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 18

 • Máy cắt plasma Jasic CUT 40

  5,800,000

  Mã sản phẩm: Jasic CUT 40 Nhà sản xuất: Jasic Số lượng: 1 Bảo hành: 18

 • Máy cắt plasma Jasic CUT 60J (220V)

  10,300,000

  Mã sản phẩm: Jasic CUT 60J (220V) Số lượng: 1 Bảo hành: 12