view style:

View: 12 24 ALL

 • Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC 154

  12,000,000

  Mã sản phẩm: HiClean HC 154 Nhà sản xuất: Hiclean Số lượng: 1 Bảo hành: 18 tháng

 • Máy chà sàn giặt thảm BF 521

  10,300,000

  Mã sản phẩm: BF 521 Nhà sản xuất: Camry Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chà sàn giặt thảm BF 522

  11,600,000

  Mã sản phẩm: BF 522 Nhà sản xuất: Camry Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chà sàn giặt thảm CB-154-A005

  10,000,000

  Mã sản phẩm: CB-154-A005 Nhà sản xuất: Chao bao Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chà sàn Hiclean HC 175

  14,100,000

  Mã sản phẩm: Hiclean HC 175 Nhà sản xuất: Hiclean Số lượng: 1 Bảo hành: 18 tháng

 • Máy chà sàn Hiclean HC 522

  13,900,000

  Mã sản phẩm: Hiclean HC 522 Nhà sản xuất: Hiclean Số lượng: 1 Bảo hành: 18 tháng

 • MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP (Chạy bằng Bình Ắc Quy) HY50B

  58,000,000

  Mã sản phẩm: HY50B Nhà sản xuất: Chao bao Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chà sàn liên hợp Chao Bao HY45C

  31,150,000

  Mã sản phẩm: Chao Bao HY45C Nhà sản xuất: Chao bao Số lượng: 1 Bảo hành: 12 Tháng

 • MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP CÓ NGƯỜI LÁY-CHAO BAO (Chạy bằng Bình Ắc Quy) HY85B

  250,000,000

  Mã sản phẩm: HY85B Nhà sản xuất: Chao bao Số lượng: 1 Bảo hành: 12 Tháng

 • Máy chà sàn liên hợp HC 500

  40,000,000

  Mã sản phẩm: HC 500 Nhà sản xuất: Hiclean Số lượng: 1 Bảo hành: 18 tháng

 • Máy chà sàn liên hợp Viper Fang18C

  Mã sản phẩm: VIPER FANG18C Nhà sản xuất: Viper Số lượng: 1 Bảo hành: 24 tháng

 • Máy chà sàn liên hợp Viper Fang20

  Mã sản phẩm: VIPER FANG20 Nhà sản xuất: Viper Số lượng: 1 Bảo hành: 24 tháng