view style:

View: 12 24 ALL

 • Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt iFace 302

  12,500,000

  Mã sản phẩm: iFace 302 Nhà sản xuất: Chính hãng Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack x628

  3,400,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack U-160 Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack x628 + ID

  3,500,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack U-160 Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack – 5000A Pro

  4,600,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack - 5000A Pro Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack – F708

  45,000,000

  Mã sản phẩm: RONALD JACK - F708 Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack 3000TID

  3,600,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack 3000TID Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack 3979C

  3,500,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack 3979C Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack 6868

  4,000,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack 6868 Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack 8000 C

  3,790,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack 8000 C Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack 9889C

  3,300,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack 9889C Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N

  2,900,000

  Mã sản phẩm: RJ-2200N Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng

 • Máy chấm công Ronald Jack SC-403

  2,790,000

  Mã sản phẩm: Ronald Jack SC-403 Nhà sản xuất: Ronald Jack Số lượng: 1 Bảo hành: 12 tháng